faceoobk classicchrom.renowacja

W jaki sposób spawa się stal nierdzewną?

 

Najważniejsze informacje na temat stali nierdzewnej

Zapotrzebowanie na wysokiej klasy surowce budowlane dynamicznie rośnie, co przyczynia się do coraz szerszego zastosowania stali nierdzewnej. Mimo że jej wynalezienie datuje się na ponad stulecie temu, to dopiero ostatnie dekady przyniosły jej szerokie wykorzystanie. Obecnie stal ta znajduje zastosowanie nie tylko w branży budowlanej, w formie rur czy płaskowników, ale również coraz częściej pojawia się w wyrobie akcesoriów domowych.

Stal nierdzewna charakteryzuje się odpornością na korozję. Jest nieczuła na kontakt z wodą oraz większością agresywnych substancji chemicznych w małym stężeniu. Tę wyjątkową cechę zawdzięcza dodatkom chromu, a w pewnych stopach również niklu. Oprócz doskonałych właściwości wytrzymałościowych, te dodatki zwiększają estetykę wykończenia, sprawiając, że stal nierdzewna często wybierana jest do kreowania elementów dekoracyjnych.

 

 

Spawanie stali nierdzewnej – na co zwrócić szczególną uwagę

Opisując właściwości stali nierdzewnej i kwasoodpornej, należy zwrócić uwagę na fakt, że jej odporność na agresywne środowiska wynika z obecności warstwy tlenków na powierzchni. Ta warstwa chroni żelazo przed utlenianiem, co zapobiega korozji. Niemniej, element ten, będący kluczowym dla odporności stali, stanowi też jej największą słabość.

Uszkodzenie powierzchni stali nierdzewnej może spowodować przerwanie ochronnej warstwy tlenków, co prowadzi do lokalnych ognisk korozji. Warto mieć na uwadze, że kontakt stali nierdzewnej z narzędziami ze stali węglowej może skutkować zanieczyszczeniem jej struktury. Nawet przypadkowy kontakt z podkładami stalowymi lub zbijanie zgorzeliny zwykłym młotkiem może później przyczynić się do problemów z połączonym elementem. W przypadku przechowywania konstrukcji stalowych zaleca się ich zabezpieczenie przed kontaktem z żelazem, układając profile nierdzewne na podkładach gumowych lub drewnianych. Często dobre hurtownie stali dostarczają swoje produkty pokryte folią ochronną, którą warto zostawić na profilach podczas spawania, usuwając ją jedynie w miejscach bezpośredniego łączenia.

Należy również zwrócić uwagę na specyfikę stali nierdzewnej. Z punktu widzenia fizycznego wyróżnia ją wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej i niski współczynnik przewodzenia ciepła. Oznacza to, że podczas spawania, jak i po jego zakończeniu, stal ta ulega odkształceniom. Chociaż nie da się całkowicie uniknąć tych odkształceń, można je ograniczyć, stosując odpowiednie metody łączenia.

 

 

Metody spawania stali nierdzewnej

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej można spawać przy użyciu różnych metod spawalniczych. Wiele osób specjalizujących się w tej dziedzinie poleca metodę MMA (spawanie elektrodami otulonymi) jako najbardziej efektywną dla tego typu materiału. Kluczowe jest używanie elektrod dedykowanych do stali nierdzewnej i zachowanie możliwie najniższego natężenia prądu, które pozwoli na utrzymanie stabilnego łuku spawalniczego. To ogranicza nadmierne nagrzewanie materiału.

Kątowniki nierdzewne wymagają specjalnego podejścia, by uniknąć odkształceń – konieczne jest wykonanie spawów montażowych. Co kilkadziesiąt centymetrów należy umocować blachy poprzeczne za pomocą spawu montażowego lub poprzez skręcenie elementów. Jeśli to możliwe, wewnątrz spawanego elementu warto wykonać spoiny szczepne co kilkanaście centymetrów.

Podczas spawania należy prowadzić elektrodę pod kątem bliskim prostemu, co umożliwia utworzenie jak najmniejszego łuku spawalniczego i jeziorka spawalniczego, ograniczając tym samym nadmierne nagrzewanie się materiału. Rozpoczynanie spawania od środka elementu lub jego prostego odcinka pozwala na równomierniejsze rozchodzenie się ciepła.

Spawanie stali nierdzewnej jest zadaniem wymagającym i nawet doświadczeni spawacze mogą napotkać trudności w wykonaniu odpowiednich spoin. Odkształcenia powstałe w trakcie spawania oraz w czasie stygnięcia materiału mogą prowadzić do pęknięć spoin i deformacji elementu. Warto więc podchodzić do tego procesu z otwartym umysłem i przez próby oraz błędy dążyć do znalezienia optymalnych ustawień.

 

 

Zachowanie szczególnej ostrożności

Podczas spawania stali nierdzewnej niezwykle istotne jest zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Często podkreśla się szkodliwość oparów emitowanych podczas spawania elementów aluminiowych czy cynkowanych, jednak nie należy zapominać, że także w przypadku stali nierdzewnej ulatniające się opary mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego konieczne jest stosowanie odpowiedniej ochrony dróg oddechowych oraz przeprowadzanie prac w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, aby zminimalizować ryzyko wdychania szkodliwych substancji.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.