faceoobk classicchrom.renowacja

Proces spawania aluminium

Złączenie aluminium metodą spawania wymaga szczególnej wprawy i precyzji. Spaw, który nie jest wykonany z należytą dokładnością, może zawierać mikropory oraz inne defekty. Nawet najbardziej wyrafinowane zdolności manualne nie zastąpią potrzeby stosowania odpowiednio dobranego sprzętu. Bez tego, ryzykujemy stworzenie niedoskonałego połączenia metalicznych elementów. Jak więc należy postępować, aby proces spawania aluminium nie skutkował uszkodzeniem materiału? Oto nasze wskazówki i zalecenia dotyczące prawidłowego spawania aluminium.

 

 

Aluminium – co to takiego?

Aluminium to metal charakteryzujący się dużą wytrzymałością przy jednocześnie niskiej masie. Jego gęstość jest znacząco niższa w porównaniu ze stalą, a dodatkowo wyróżnia się zwiększoną odpornością na działanie korozji.

 

 

Możliwości zastosowania aluminium

Aluminium, ze względu na możliwość recyklingu, jest metalem o stosunkowo niskiej cenie. Znajduje ono wszechstronne zastosowanie w różnych sektorach, takich jak przemysł, warsztaty samochodowe, budownictwo oraz rolnictwo.

Zazwyczaj wykorzystuje się nie czysty pierwiastek aluminium, ale jego mieszanki z innymi metalami, tworząc w ten sposób stopy odlewnicze. Te stopy, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, są następnie kształtowane w procesie obróbki plastycznej.

 

 

Przebieg procesu spawania aluminium

Spawanie aluminium polega na łączeniu dwóch elementów metalowych przy użyciu wysokiej temperatury. W zależności od specyfiki materiału, można wykorzystać spoiwo lub nie. Do spawania aluminium stosuje się prąd przemienny (AC), podczas gdy do większości innych metali używa się prądu stałego (DC).

Chociaż aluminium jest materiałem popularnym i charakteryzuje się stosunkowo niską temperaturą topnienia (-660,3 stopni Celsjusza), jest to metal trudny w spawaniu. Dodatkowo, podczas procesu spawania na powierzchni aluminium tworzy się cienka warstwa tlenków. Dlatego niezbędne jest dokładne zapoznanie się ze stopem, z którym będziemy pracować, ponieważ różne stopy aluminium wymagają zastosowania różnych technik spawania.

 

 

Sposoby spawania aluminium

Wśród metod spawania aluminium wyróżnia się głównie dwie techniki: spawanie TIG oraz metodą MIG. Wybór odpowiedniej metody zależy od kilku czynników, takich jak grubość spawanego aluminium, rodzaj spawarki oraz doświadczenie operatora. W obu tych metodach wykorzystuje się gaz osłonowy, którym jest argon. Koszty spawania przy użyciu obu tych technik nie są wysokie.

Metoda TIG (Tungsten Inert Gas) jest często stosowana przy spawaniu cieńszych arkuszy aluminium, wymagając większej precyzji i doświadczenia. Natomiast metoda MIG (Metal Inert Gas) jest bardziej powszechna przy spawaniu grubszego aluminium, oferując szybsze tempo pracy. Obie techniki mają swoje unikalne zalety i są wybierane w zależności od wymagań konkretnego projektu spawalniczego.

 

 

MIG – jako jedna z metod spawania aluminium

Spawanie aluminium metodą MIG (Metal Inert Gas) jest efektywne przy grubości materiału przekraczającej 1 mm. Proces ten polega na podawaniu spoiwa w formie drutu przez uchwyt elektrodowy. Nowoczesne technologie spawania aluminium migomatem umożliwiają łączenie nawet cieńszych metali dzięki zastosowaniu pulsującego źródła prądu. Ważnym aspektem podczas spawania migomatem jest kontrola napięcia drutu spawalniczego, który jest podawany z rolki. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu parametrów, metoda ta umożliwia precyzyjne i czyste łączenie aluminium, nawet przy jego mniejszej grubości.

 

 

TIG – kolejna z metod spawania aluminium

Spawanie aluminium metodą TIG (Tungsten Inert Gas) to technika idealna do łączenia bardzo cienkich arkuszy metalu, nawet tych o grubości mniejszej niż 1 mm. W metodzie TIG maksymalna grubość spawanego aluminium może osiągać do 10 mm. Kluczowym elementem spawarki TIG jest nietopliwa elektroda z wolframu, która charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia i pozwala na utrzymanie stabilnego łuku spawalniczego.

Spawanie TIG odbywa się pod osłoną neutralnego gazu, co zapobiega reakcjom chemicznym ze środowiskiem. Ważnym aspektem jest tutaj zastosowanie źródła prądu zmiennego (AC), co umożliwia utrzymanie czystości jeziorka spawalniczego i minimalizuje ryzyko powstawania defektów spoin spowodowanych przez cienką warstwę tlenków na powierzchni aluminium. Metoda TIG wymaga precyzji i doświadczenia, ale zapewnia wysoką jakość spoin, szczególnie w przypadku cienkich elementów.

 

 

Rodzaje gazów osłonowych

Wybór odpowiedniego gazu osłonowego jest kluczowy przy spawaniu aluminium, a najczęściej używanym gazem w metodach MIG i TIG jest argon (Ar). Jego zastosowanie zapewnia wysoką jakość spoin oraz efektywną ochronę przed reakcją z tlenem na powierzchni spawanego metalu. Argon umożliwia również uzyskanie znacznego obciążenia prądowego i sprzyja procesowi jonizacji w łuku spawalniczym.

 

Inną opcją jest wykorzystanie helu (He) jako gazu osłonowego w spawaniu aluminium. Hel może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z azotem, dając spoiny o wysokiej jakości. Należy jednak zaznaczyć, że proces jarzenia łuku przy użyciu helu jest trudniejszy w porównaniu z argonem, a hel nie jest odpowiedni do każdej metody spawania aluminium. Wybór gazu zależy więc od konkretnych wymagań technicznych i specyfiki spawanego materiału.

 

 

Prawidłowe przygotowanie do procesu spawania

Przygotowanie do spawania aluminium wymaga uwagi na kilka istotnych kwestii.

 • Ocena grubości metalu: Przed rozpoczęciem spawania należy ocenić grubość aluminium, które będziemy spawać. Wiedza o właściwej temperaturze topnienia różnych stopów aluminium jest tutaj kluczowa.

 • Sprawdzenie urządzenia: Upewnij się, że urządzenie spawalnicze jest wolne od uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na Twoje bezpieczeństwo.

 • Dostosowanie ustawień spawarki: Zależnie od wybranej metody spawania (MIG lub TIG), odpowiednio dobierz ustawienia urządzenia. W przypadku spawania MIG sprawdź napięcie drutu i jego docisk. Dla metody TIG, wybierz odpowiednią nietopliwą elektrodę, tulejki zaciskowe, łącznik prądowy i soczewki gazowe.

 • Dobór średnicy drutu: Średnica drutu spawalniczego wpływa na głębokość spoiny, więc dobierz ją odpowiednio do grubości aluminium.

 • Czyszczenie aluminium: Jeśli aluminium jest zanieczyszczone, może być konieczne użycie szlifierki.

 • Ostrożność podczas spawania: Spawaj aluminium ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia materiału, takiego jak przepalanie.

 • Podgrzewanie aluminium: Podgrzewanie materiału przed spawaniem jest zalecane w warunkach dużej wilgotności lub niskiej temperatury, aby wyeliminować wilgoć. Należy ogrzewać do maksymalnie 90 stopni Celsjusza, aby nie zniszczyć właściwości mechanicznych aluminium.

 

 

Etapy spawania aluminium

Oto krok po kroku, jak przystąpić do spawania aluminium:

 • Czyszczenie materiału: Przed rozpoczęciem spawania upewnij się, że powierzchnia aluminium jest czysta i wolna od zabrudzeń oraz chemikaliów. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do niepożądanych reakcji z gazem osłonowym i powodować porowatość spoiny.

 • Zastosowanie ochrony osobistej: Zabezpiecz się, korzystając z odpowiednich środków ochrony, takich jak maski spawalnicze i odzież spawalnicza.

 • Rozpoczęcie spawania: Włącz urządzenie spawalnicze i sprawdź, czy ustawienia spawarki są prawidłowe. Umieść materiał stabilnie, aby podczas spawania nie przemieszczał się.

 • Proces spawania: Rozpocznij od nagrzewania bocznego kawałka materiału, a następnie przejdź do miejsca łączenia. Używając szybkich, skokowych ruchów, przemieszczaj elektrodę wzdłuż linii spawania, upewniając się, że łuk spawalniczy jest stabilny.

 • Zakończenie pracy: Po udanym połączeniu aluminium, wyłącz spawarkę TIG lub migomat i uporządkuj miejsce pracy.

Pamiętaj, że każdy krok wymaga uwagi i precyzji, aby zapewnić wysoką jakość spoiny i bezpieczeństwo podczas pracy.

 

 

Specjalistyczny sprzęt

Aby osiągnąć wysoką jakość spawania aluminium, konieczne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu od renomowanych producentów. Jednym z takich producentów jest Schweisskraft, który oferuje wytrzymałe narzędzia spawalnicze.

Dla spawania metodą MIG, warto zwrócić uwagę na półautomatyczne spawarki MIG MAG, które są idealne do tego rodzaju zadań. Natomiast w przypadku zainteresowania spawaniem TIG, rekomendowane są dwa typy spawarek:

Spawarki TIG DC: Są one stosowane głównie do spawania stali i innych metali, ale nie aluminium.

Spawarki TIG AC/DC: Te urządzenia są bardziej wszechstronne i mogą być wykorzystywane do spawania zarówno aluminium, jak i innych metali.

Wybór odpowiedniego sprzętu jest kluczowy dla efektywności i jakości pracy spawalniczej, dlatego ważne jest, aby decyzja o zakupie była podyktowana specyfiką planowanych zadań spawalniczych.

 

 

Dodatkowe akcesoria

Oprócz samej spawarki, do precyzyjnego spawania potrzebne są także inne narzędzia i akcesoria, które znajdują zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i w domowym warsztacie.

Dociski spawalnicze: Są niezbędne do stabilizowania spawanego materiału, zapobiegają jego przesuwaniu się podczas pracy.

Magnetyczne uchwyty spawalnicze: Ułatwiają utrzymanie metalowych elementów w odpowiedniej pozycji, co jest kluczowe dla dokładności spawania.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.